Peronospora potentillae-anserinae Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Potentilla

on Potentilla

gal: bladeren aan de bovenzijde met hoekige, langgerekte gelige of bruinige vlekken. Een ijl grijswit schimmel-dons op de onderzijde van het blad blad. Het bestaat uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen, elk eindigend op een ± bolrond conidium.

gall: upper side of the leaves with angular, elongated, yellowish or brownish spots. Underside with a slight greyish white fungal down, consisting of erect, distally several times dichotomously branched conidiophores, each one ending upon a ± globular conidium.

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Argentina anserina.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

22/09/2015