Peronospora pulveracea Fuckel, 1863

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Helleborus

on Helleborus

gal: bladen ongewoon klein, vervormd, lepelachtig, aan de bovenzijde duidelijk verkleurd; aan de onderzijde een grijs-olijf tot koperkleurig schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen. De conidia zijn eivormig. De schimmel is systemisch en overwintert in de wortelstok

gall: leaves abnormaly small, disfigured, spoon-like, upperside clearly discoloured; at the corresponding underside a grey-olive - copper-coloured fungal down, consisting of erect, distally repeatedly dichotomously branched conidiophores. The conidia are egg-shaped. The fungus is systemic and hibernates in the rhizome.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Helleborus dumetorum, foetidus, multifidus subsp. istriacus, niger, odorus, purpurascens, viridis.

synoniemen: Peronospora hellebori-purpurascentis Săvulescu & Rayss, 1935.

synonyms: Peronospora hellebori-purpurascentis Săvulescu & Rayss, 1935.

literatuur:

references:

Belbahri, Calmin, Pawlowski & Lefort (2005a), Brandenburger (1985a: 146), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Göker, Voglmayr, Riethmüller ao (2003a), Gustavsson (1991a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Negrean (1995a), Riethmüller, Voglmayr, Göker ao (2002a), Săvulescu (1948a), Scheuer & Bechter (2012a), Tomasi (2014a), Voglmayr (2003a).

20/05/2017