Peronospora ruegeriae Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Onobrychis

on Onobrychis

gal: onderzijde van het blad met een grijswit schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: underside of the leaves with a greyish white down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monofaag

Onobrychis montana, viciifolia.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

22/05/2017