Peronospora scutellariae Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Scutellaria

on Scutellaria

gal: kroonbladeren met een grijs-violet dons, dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een elliptisch conidium.

gall: corolla with a greyish-violet down, consisting of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an elliptic conidium.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Scutellaria galericulata.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 542), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

22/05/2017