Peronospora senneniana Gonzalez Fragoso & Saccardo, 1917

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Lathyrus

on Lathyrus

gal: toppen van de scheuten ziekelijk met verkorte internodiën. onderzijde van de bladen met een grijs violetbruin schimmelovertrek dat bestaat uit tot 0.9 mm hoge rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium van 8-27 x 14-40 µm.

gall: tips of the shoots unhealthy, with shortened internodes. Underside of the leaves with a greyish purplish-brown fungal cover of 0.9 mm high erect conidiophores that apically several times are branching, each branch ending in a conidium of 8-27 x 14-40 µm.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lathyrus heterophyllus, ? japonicus subsp. maritimus, laevigatus & subsp. occidentalis, palustis, niger, sativus, sylvestris, tingitanus, ? tuberosus.

synoniemen: Klenke & Scholler beschouwen P. lathyri-palustris als een jonger synoniem van senneniana; de Index Fungorum (2015) houdt beide echter nog gescheiden.

synonyms: Klenke & Scholler consider P. lathyri-palustris a junior synonym of senneniana; however, the Index Fungorum (2015) still takes the two separate.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 294), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Melzer, Pittoni, Poelt & Scheuer (1984a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Negrean (1995a), Săvulescu (1948a).

22/05/2017