Peronospora septentrionalis Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cerastium

on Cerastium

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen. De conidia meten 16-20 x 26-33 µm.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. The conidia measure 16-20 x 26-33 µm.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monofaag

Cerastium cerastioides.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 99), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Mułenko, Kozłowska, Bacigálová ao (2014a).

27/04/2017