Peronospora silvestris Gäumann, 1981

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Veronica

on Veronica

gal: bladen bleek, soms misvormd. Onderzijde met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit tot 0.4 mm hoge rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: leaves pale, may be disfigured. Underside with a greyish-violet down, consisting of 0.4 mm high erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each terminal branch ending in an ovoid conidium.

waardplanten: Plantaginaceae, nauw monofaag

hostplants: Plantaginaceae, narrowly monophagous

Veronica urticifolia.

synoniemen: door Brandenburger en door Klenke & Scholler wordt deze soort beschouwd conspecifiek met P. grisea. De moleculair-genetische resultaten van Riethmüller ea duiden eerder op een aparte soort

synonyms: both Brandenburger and Klenke & Scholler consider this species conspecific with P. grisea. However, the molecular genetic results of Riethmüller ao rahter indicate an independent species.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Riethmüller, Voglmayr, Göker ao.

03/09/2016