Peronospora somniferi Voglmayr, 2014

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Papaver

on Papaver

gal: Aantasting uiteindelijk systemisch, planten dan achtergebleven en sterk misvormd. Onderzijde van de bladeren met een grijzig viltig schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium > 20 µm. Ingebed in het plantenweefsel liggen bruine, dikwandige, glaade oosporen.

gall: Infection ultimately systemic, plantss then stunted and strongly distorted. underside of the leaves with a felt-like greyish down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon a > 20 µm conidium. Embedded in the host tissue lie brown, thick-walled, smooth oospores.

waardplanten: Papaveraceae, nauw monofaag

hostplants: Papaveraceae, narrowly monophagous

Papaver somniferum.

literatuur:

references:

Müller (2015a), Voglmayr, Montes-Borrego & Landa (2014a).

15/09/2016