Peronospora spec. on Aquilegia

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Aquilegia

on Aquilegia

gal: systemische aantasting: bladeren van de gehele plant met bleke plekken en krullingen. Onderzijde met een grijs schimmeldons, bestaande uit rechtopstaande, bovenaan sterk vertakte conidoforen.

gall: systemic infection: leaves of whole plant chlorotic with pale patches and curling. Underside a grey fungal bloom, consisting of vertical, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Aquilegia.

opmerkingen nog onbeschreven schimmel, aanvankelijk gevonden in Korea, maar sinds 2013 bekend uit Engeland, waar het een ernstige bedreiging vormt voor tuin-akeleien.

notes an as yet undescribed fungus, originally found in Korea, but known since 2013 from the UK, where it is considered a serious threat to garden columbines.

literatuur:

references:

Denton, Beal, Kilty, Denton, Choi & Thines (2015a).

11/09/2015