Peronospora spec. on Dysphania

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Dysphania

on Dysphania

gal: onderzijde van de bladen met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een elliptisch conidium.

gall: underside of the leaves with a greyish purple fungal down consisting of vertical conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an elliptic conidium.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag

hostplants: Amaranthaceae, monophagous

Dysphania ambrosioides.

synoniemen: Volgens Choi, Denchev & Shin gaat het om een aparte, nog onbenoemde soort. Klenke & Scholler brengen hem onder bij P. chenopodi-polyspermi.

synonyms: According to Choi, Denchev & Shin this concerns an autonomous, still unnamed, species. Klenke & Scholler place it under P. chenopodi-polyspermi.

opmerkingen: Op Dysphania botrys leeft Peronospora chenopodii.

notes: On Dysphania botrys lives Peronospora chenopodii.

literatuur

references

Choi, Denchev & Shin (2008a), Klenke & Scholler (2015a).

18/09/2016