Peronospora tomentosa Fuckel, 1863

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Cerastium

on Cerastium

gal: blad aan de bovenzijde met verbleekte, licht opgebolde plekken; aan de corresponderende onderzijde een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves with paled, slightly embossed patches; at the corresponding underside a greyish fungal bloom, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, nrrowly monofaag

Cerastium tomentosum.

Vermeldingen van andere Cerastium-soorten zijn onjuist (Klenke & Scholler).

Records from other Cerastium species are erroneous (Klenke & Scholler).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 99), Buhr (1964b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Negrean (1996a), Redfern & Shirley (2011a), Săvulescu (1948a), Tomasi (2014a).

23/05/2017