Peronospora trigonellae Gäumann, 1923

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op ? Medicago, Trigonella

on ? Medicago, Trigonella

gal: onderzijde van de bladeren met een bruinviolet schimmelsons dat bestaat uit tot 0.5 mm hoge rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: underside of the leaves with a brownish-purple down, consisting of 0.5 mm high erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each terminal branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Fabaceae, ? oligofaag

hostplants: Fabaceae, ? oligophagous

Trigonella cariensis, foenum-graecum.

Door Klenke & Scholler ook vermeld van Trigonella monspeliaca, een soort die tegenwoordig inMedicago wordt geplaatst.

Cited by Klenke & Scholler also from Trigonella monspeliaca, a plant that currently is located in Medicago.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gupta, Dohroo & Bharat (2015a), Klenke & Scholler (2015a), Mirzaee & Doostali (2014a), Sert, Aykurt & Sümbül (2010a).

06/09/2016