Peronospora valesiaca Gäumann, 1919

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales, Peronosporaceae

op Euphorbia

on Euphorbia

gal: bovenzijde van het blad met bleke vlekken. Onderzijde met een grijsbruin schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een bijna bolrond conidium.

gall: upper side of the leaf with pale spots. Underside with a greyish brown down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each branch ending upon an almost globular conidium.

waardplanten: Euphorbiaceae, nauw monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, narrowly monofaag

Euphorbia seguieriana.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Săvulescu (1948a).

23/05/2017