Phyllactinia corni Shin & Park, 2012

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Cornus

onCornus

Cornus mas, Nieuwendam: cleistothecium

Phyllactinia corni: cleistothecium on Cornus mas

em>Cornus mas, Nieuwendam: cleistothecium

microscopisch beeld

Phyllactinia corni: cleistothecium

microscopical image

basis van een aanhangsel

Phyllactinia corni: appendage

base of an appendae

bovenop het cleistothecium ligt een kap van cellen met lange filaments

Phyllactinia corni: penicillate cells

on top of the cleistothecium lies a cap of cells with lange filamenten

gal: mycelium onderzijdig, zwak, verspreid (ook inwendig). Conidia enkel, kegelvormig, zonder fibrosine-lichaampjes, op een lange conidiophore. Cleistothecia onderzijdig, met 10-20 asci die 2 sporen bevatten. Ca. 5-15 aanhangsels in een equatoriale krans; ze zijn naaldvormig, 1-2 x de diameter, vrij diep gespleten, en zijn aan de basis plotseling verdikt.

gall: mycelium hypophyllous, weak, effuse (also internal). Conidia single, clavate, without fibrosin bodies, on a long conidiophore. Cleistothecia hypophyllous, with 10-20 asci, containing 2 spores. About 5-15 appendages in an equatorial circle; they are acicular, 1-2 x the diameter, rather deeply forked, abruptly and strongly swollen at their base.

waardplanten: Cornaceae, monofaag

hostplants: Cornaceae, monophagous

Cornus alba, mas, sanguinea & subsp. australis, sericea.

literatuur:

references:

Bacigálová & Marková (2006a), Bacigálová, Tóth & Brindza (2005a), Braun & Cook (2012a), Bresinsky (2016a), Klenke & Scholler (2015a).

19/04/2017