Phyllactinia guttata (Wallroth) Léveillé, 1851

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Corylus

on Corylus

Corylus avellana, Diemen. Als gevolg van de meeldauw-aantasting, aan de onderzijde van het blad, krullen de randen van de bladeren sterk naar beneden.

Phyllactinia guttata galling leaves of Corylus avellana

Corylus avellana, Diemen. As a result of the mildew infestation, at the underside of the leaves, the leaf margins strongly curve downwards.

Corylus avellana, Zwolle © Arnold Grosscurt

Phyllactinia guttata on Corylus avellana

Corylus avellana, Zwolle © Arnold Grosscurt

detail

Phyllactinia guttata on Corylus avellana

detail

Corylus avellana, Nieuwendam: als het blad in het najaar vergeelt zijn de door de meeldauw geïnfecteerde plekken als groene eilanden afgetekend

Phyllactinia guttata causing greeen islans on Corylus avellana

Corylus avellana, Nieuwendam: in autumn the infected spots are recognisable as green islands in the yellowing leaves

cleistothecium, met de voor Phyllactinia kenmerkende opgezwollen bases van de borstels

Phyllactinia guttata: cleistothecium

cleistothecium, with the swollen bases of the setae that are characteristic for the genus Phyllactinia.

ook jonge cleistothecia (rechts) vertonen dit kenmerk al

Phyllactinia guttata: young and old cleistothecium

also young cleistothecia (at right) already show this character.

twee asci

Phyllactinia guttata: asci

two asci

gal: mycelium zowel inwendig als uitwendig; uitwendig mycelium onderzijdig, dun, grijs of wit, soms blijvend. Appressoria tepelvormig, haakvormig, soms vertakt of ietwat gelobd. Conidia solitair gevormd, kegelvormig, zonder fibrosine-lichaampjes. Conidiofoor lang en dun. Cleistothecia onderzijdig, met 15-35 asci die 2 sporen bevatten. Aanhangsel 4-12 in een equatoriale krans, 1-2.5 zo lang als de diameter van het cleistothecium. Ze zijn naaldvormig, aan de basis plotseling en sterk opgezwollen.

gall: mycelium both internal and external; external mycelium hypophyllous, thin, greyish or white, sometimes persistent. Appressoria nipple-shaped, hook-like, sometimes branched or somewhat lobate. Conidia formed one by one, clavate, without fibrosin bodies. Conidiophore long and thin. Cleistothecia hypophyllous, with 15-35 asci that contain 2 spores. Appendages 4-12, in an equatorial circle, 1-2.5 as long as the diameter of the cleistothecium. They are acicular, abruptly and strongly swollen at their base.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Corylus americana, avellana, colurna, cornuta subsp. californica, ferox, heterophylla, maxima

synoniemen: Phyllactinia berberidis Palla, 1899.

synonyms: Phyllactinia berberidis Palla, 1899.

opmerkingen: vermeldingen van berk hebben betrekking op Ph. betulae; op beuk: Ph. orbicularis; op haagbeuk: Ph. carpini.

De vermelding van Sambucus nigra door Jage, Scholler & Klenke heeft waarschijnlijk betrekking op cleistothecia die van een andere waardplant zijn komen aanwaaien.

notes: references to birch concern Ph. betulae; on beech: Ph. orbicularis; ; on hornbeam: Ph. carpini.

The reference to Sambucus nigra by Jage, Scholler & Klenke probably stems from cleistothecia that have been brought by the wind from another plant species.

predatoren: zie Halyzia sedecimguttata.

predatoren: see Halyzia sedecimguttata.

synoniemen: Phyllactinia corylea (Persoon) Karsten, 1900; Ph. suffulta (Rebentisch) Saccardo, 1880.

synonyms: Phyllactinia corylea (Persoon) Karsten, 1900; Ph. suffulta (Rebentisch) Saccardo, 1880.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Adamska (2005a), Blumer (1946a, 1967a), Brandenburger (1985a: 63), Braun (1997a), Bresinsky (2016a), Dynowska, Fiedorowicz & Kubiak (1999a), Ellis & Ellis (1997), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a), Mayor (1971a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Scheuer & Bechter (2012a), Sucharzewska, Dynowska, Kubiak ao (2012b), Talgø, Sundheim, Gjærum ao (2010a), Tóth (1994a), Unamuno (1941a, 1942a).

25/05/2017