Phyllosticta sorbi Westendorp, 1857

Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Botryosphaeriales

op Sorbus

on Sorbus

Sorbus aucuparia, België, prov. Antwerpen, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

Phyllosticta sorbi on Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia, Belgium, prov. Antwerp, Balen, Griesbroek © Carina Van Steenwinkel

voortgeschreden aantasting

Phyllosticta sorbi on Sorbus aucuparia

advanced infection

de bovenzijdige acervuli zijn herkenbaar aan de witte uittredende conidia-massa

Phyllosticta sorbi on Sorbus aucuparia

the epipyhyllous acervuli can be recognised by the white extruded conidia mass

conidia

Phyllosticta sorbi: conidia

conidia

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Sorbus aucuparia.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Grove (1935).

20/08/2016