Physoderma agrostidis Lagerheim, 1912

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Agrostis

on Agrostis

gal: korte bruine strepen op de bladeren; overigens vertonen de planten geen nadelige verschijnselen, ze bloeien normaal. In het weefsel rustende elliptische sporangia met een lichtbruine wand.

gall: short brown stripes over the leaves; otherwise the plants are normal, flowering. In the tissue elliptic resting sporangia with a light brown wall.

waardplanten: Poaceae monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Agrostis.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

04/10/2015