Physoderma flammulae (Büsgen) Fischer

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Ranunculus

on Ranunculus

gal: zwartbruine, met sporen gevulde wratten op de bladen.

gall: blackish-brown pustules, filled with spores, on the leaves.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculaceae, narrowly monophagous

Ranunculus flammula.

synoniemen: De positie van deze soort is niet duidelijk. De Index Fungorum (2014) kent geen Physoderma flammulae, wel het synoniem Cladochytrium flammulae Büsgen, 1887, maar dat wordt in een andere familie geplaatst.

synonyms: The position of this species is unclear. The Index Fungorum (2014) does not know a Physoderma flammulae; it does know the synonym Cladochytrium flammulae Büsgen, 1887, but that is placed in a different family.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1965a), Klenke & Scholler (2015a).

13/10/2015