Physoderma muscari (Poirault) Saccardo, 1912

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Muscari

on Muscari

gal: langgerekte zwarte bladvlekken. In het weefsel per cel 1 tot 10 bruine rustende sporangia, die van veel aanhangsels zijn voorzien.

gall: elongated blad leaf spots. In the tissues per cel 1 t0 10 brown resting sporangia, that bear numerous appendages.

waardplanten: Asparagaceae, monofaag

hostplants: Asparagaceae, monophagous

Leopoldia comosa.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

11/10/2015