Physoderma narcissi (Poirault) Saccardo & Trotter

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Narcissus

on Narcissus

gal: bladeren met violetbruine vlekken. In het aangetast weefsel cellen die geheel gevuld zijn 26-30 µm grote, bruine rustende sporangia.

gall: leaves with purplish brown spots. In the infected tissue cells that are completely filled with 26-30 µm large, brown resting sporangia.

waardplanten: Amaryllidaceae, monofaag

hostplants: Amaryllidaceae, monophagous

Narcissus tazetta.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

10/10/2015