Physoderma ruebsaamenii (Magnus) Karling, 1950

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Rumex

on Rumex

gal: tot 3 cm lange worstvormige woekeringen van de wortels. Ze bevatten holtes met daarin tot bijna 50 µm grote overblijvende sporangia.

gall: up to 3 cm long saucage-shaped tumors of the roots. In cavities resting sporangia are formed that are almost 50 µm in diameter.

waardplanten: Polygonaceae, nauw monofaag

hostplants: Polygonoaceae, narrowly monophagous

Rumex scutatus.

synoniemen: Urophlyctis ruebsaamenii Magnus, 1901.

synonyms: Urophlyctis ruebsaamenii Magnus, 1901.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 89), Buhr (1965a), Klenke & Scholler (2015a).

05/04/2017