Physoderma schroeteri Krieger, 1896

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Cyperaceae

on Cyperaceae>

gal: Vlakke, ronde of langerekte, en dan tot 6 mm lange ribbels op de stengel. De kleur is donker- tot zwartbruin. Ze barsten niet open, bevatten overwinterings-sporen van 23-36 µm.

gall: Flat, roundish or elongate, and then up to 6 mm long, ridges on the stem. The colour is dark to blackisch brown. They do not rupture, contain hibernation spores of 23-36 µm.

waardplanten: Cyperaceae, oligofaag

hostplants: Cyperaceae, oligophagous

Bolboschoenus maritimus; Eleocharis palustris; Schoenoplectella supina.

literatuur:

references:

Buhr (1964b, 1965a), Klenke & Scholler (2015a).

07/10/2015