Phytophthora alni Brasier & Kirk, 2004

Peronospora arborescens (Berkeley) de Bary, 1863

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Alnus

on Alnus

gal: de ziekte begint gewoonlijk aan de wortels en wortelhals en breidt zich vandaar in enkele jaren naar boven uit; het manifesteert zich als omvangrijke bruine bloedingsplekken, later een geringer blad-massa en taksterfte.

gall: the disease usually starts at the roots and root collar, and extends from there in a few years up into the crown; it manifests itself by large brown bleeding bark lesions, later in a reduction of the foliage and branch die-back.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus cordata, glutinosa, incana.

opmerkingen: De ziekte, die pas in 1993 opdook in Zuid-Engeland, heeft zich in korte tijd over heel Europa verspreid en leidt tot het masaal afsterven van elzen, vooral langs waterwegen.

notes: The disease, that first appeared in 1993, in southern England, has spread in a short while all over Europe and causes massive deaths of alder trees, especially along riverbanks,

literatuur:

references:

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Černý & Strnadová (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Mułenko, Piątek, Wołczańska ao (2010a).

03/09/2015