Plasmopara anethi Jermalaviczjute, 1966

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Anethum

on Anethum

gal: onderzijde van de bladeren een wit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, elk met een conidium.

gall: leaves at the underside a white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, each one ending upon a conidium.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Anethum graveolens.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

04/09/2015