Plasmopara angelicae (Caspary) Trotter, 1926

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Angelica

on Angelica

Angelica sylvestris, België, prov. Antwerpen, Meerhout © Carina Van Steenwinkel: kleuring met congo-rood

Plasmopara angelicae on Angelica sylvestris

Angelica sylvestris, Belgium, prov. Antwerp, Meerhout © Carina Van Steenwinkel (congo-red staining)

detail

Plasmopara angelicae on Angelica sylvestris

detail

gal: bovenzijde van de bladeren met hoekigr gele bladvlekken; onderzijde met een wit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, elk met een conidium.

gall: upper side of the leaves with angular yellow spots; underside with a white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, each one ending upon a conidium.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Angelica archangelica, razulii, sylvestris.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

17/09/2016