Plasmopara apii Săvulescu & O Săvulescu, 1951

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Apium, Helosciadium

on Apium, Helosciadium

gal: bovenzijde van het blad met onduidelijke geelbruine vlekken; onderzijdig een wit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, elk met een eivormig conidium.

gall: upper side of the leaves with diffuse yellow brown spots; at the underside a white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, each one ending upon an egg-shaped conidium.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Apium graveolens; Helosciadium repens.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

04/09/2015