Plasmopara baudysii Skalický, 1954

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Berula

on Berula

gal: bladen met verkleurde en misvormde plekken; onderzijdig een in wittig schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, aan het eind meermalen vertakte conidioforen, elke eindtak met een ovaal conidium.

gall: leaves with discoloured and disfigured patches. At the underside a whitish fungal down, consisting of erect, terminally repeatedly branching conidiophores, each branchlet bearing an oval conidium.

waardplanten: Apiaceae, nauw monofaag

hostplants: Apiacea, narrowly monophagous

Berula erecta.

synoniemen: Bremiella baudysii (Skalický) Constantinescu & Negrean, 1979.

synonyms: Bremiella baudysii (Skalický) Constantinescu & Negrean, 1979.

opmerkingen: Redfern & Shirley vermelden als waardplant Oenanthe crocata; dit wordt door andere auteurs niet bevestigd.

notes: Redfern & Shirley cite as the hostplant Oenanthe crocata; this is not confirmed by other authors.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur & Doppelbaur (1974a), Duarte, Choi, Soares & Barreto (2014a), Göker, Voglmayr, Riethmüller, Weiß & Oberwinkler (2003a), Klenke & Scholler (2015a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Negrean, Constantinescu & Denchev (2004a), Redfern & Shirley (2011a), Riethmüller, Voglmayr, Göker, Weiß & Oberwinkler (2002a).

17/09/2016