Plasmopara caucalis Săvulescu & Săvulescu, 1951

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Caucalis, Turgenia

on Caucalis, Turgenia

gal: onderzijde van de bladeren met een wit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, elk met een conidium.

gall: leaves at the underside with a white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, each one ending upon a conidium.

waardplanten: Apiaceae, nauw oligofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly oligophagous

Caucalis platycarpos; Turgenia latifolia.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a).

17/09/2016