Plasmopara invertifolia Duarte & Barreto, 2014

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Xerochrysum

on Xerochrysum

gal: bladen met verkleurde vlekken; onderzijdig een in wittig schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, aan het eind meermalen onder een rechte hoek vertakte conidioforen, elke eindtak met een bolrond conidium.

gall: leaves with discoloured spots. At the underside a whitish fungal down, consisting of erect, terminally repeatedly orthogonally branching conidiophores, each branchlet bearing a globular conidium.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Xerochrysum bracteatum.

opmerkingen: dee soort is beschreven uit Braziliƫ, maar de waardplant is een pupulaire, intenesief verhandelde snijbloem.

notes: th species is described from Brazil, but the hostplant is a popular, widely sold plant in the flower trade.

literatuur:

references:

Duarte, Choi, Soares & Barreto (2014a).

26/09/2015