Plasmopara ribicola Schröter, 1888

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Ribes

on Ribes

gal: bovenzijde van de bladeren met gele, later bruine, vlekken. Onderzijde met een grijswit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, elk met een kleurloos conidium.

gall: upper side of the leaves with yellow, eventually brown spots. Underside with a greyish white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, each one ending upon a colourless conidium.

waardplanten: Grossulariaceae, monofaag

hostplants: Grossulariaceae, monophagous

Ribes nigrum, rubrum, uva-crispa.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a).

17/09/2016