Plasmopara selini Wrónska, 1986

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Selinum

on Selinum

gal: onderzijde van de bladeren een wit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, elk met een eivormig conidium.

gall: leaves at the underside a white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, each one ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Selinum carvivolia.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a).

15/09/2016