Plasmopara skvortzovii Miura, 1930

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Abutilon

on Abutilon

gal: bladeren met een onderzijdig grijs schimmeldons, bestaande uit rechtopstaande, terminaal meervoudig vertakte conodioforen. Conidien bijna kogelrond, ééncellig.

gall: leaves with a hypophyllous greyish fungal down, consisting of erect, terminaly repeatedly branching conidiophores. Conidia ± globular, one-celled.

waardplanten: Malvaceae, monofaag

hostplants: Malvaceae, monophagous

Abutilon theophrasti.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Negrean & Anastasiu (2006a).

21/01/2016