Plasmopara solidaginis Novotelnova, 1962

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Solidago

on Solidago

gal: onderzijde van de bladeren met een dicht wit schimmelovertrek van rechtopstaande conidioforen die aan de top enkele korte takjes dragen, zonder opmerkelijke verdikking, elk met een conidium.

gall: at the underside of the leaves a dense white fungal down of erect conidiophores that apically bear a few short branches, without notable thickening, each one ending upon a conidium.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Solidago virgaurea.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a).

27/09/2015