Plasmoverna alpina (Johanson) Constantinescu, Voglmayr, Fatehi & Thines, 2005

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Thalictrum

on Thalictrum

gal: bladeren met hoekige, gele tot roodachtige vlekken; aan de onderzijde een wit schimmelovertrek van rechtopstaande, bovenaan herhaaldelijk vertakte conidioforen, elke eind-tak met een eivormig conidium.

gall: leaves with angular, yellow to reddish spots; at the underside a white fungal down of erect, in their upper section repeatedly branched conidiophores, each terminal branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Thalictrum alpinum.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a).

07/10/2015