Plasmoverna hellebori (Săvulescu & Rayss) Constantinescu, Voglmayr, Fatehi & Thines, 2005

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op Helleborus

on Helleborus

gal: bladeren met verkleurde hoekige vlekken; aan de onderzijde een wit schimmelovertrek van rechtopstaande, bovenaan herhaaldelijk vertakte conidioforen, elke eind-tak met een bolvormig conidium.

gall: leaves with discoloured, angular spots; at the underside a white fungal down of erect, in their upper section repeatedly branched conidiophores, each terminal branch ending upon a globular conidium.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Helleborus niger.

opmerkingen: in tegenstelling tot Peronospora pulveracea, die eveneens op Helleborus voorkomt, wordt de plant niet misvormd.

notes: contrary to Peronospora pulveracea, also occurring on Helleborus, the plant is not disfigured.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a).

12/09/2015