Podosphaera pruinosa (Cooke & Peck) Braun & Takamatsu, 2000

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Rhus

on Rhus

gal: mycelium beiderzijdig, voornamelijk onderzijdig; bij zware aantasting kunnen bladeren en takken misvormd raken en rood verkleurd. Appressoria onopvallend tot tepelvormig. Conidia in ketens gevormd, met fibrosine-lichaampjes. Cleistothecium met één ascus die 6-8 sporen bevat. Aanhangsels talrijk, sub-equatoriaal, 1-6 x de diameter; ze zijn slangachtig gekronkeld, zwak gesepteerd, onvertakt, vrijwel hyalien.

gall: mycelium amphigenous, mainly hypophyllous; heavy infestations may bring malformations and red discolouration of stems and leaves. Appressoria inconspicuous to nipple-shaped. Conidia formed in chains, with fibrosin bodies. Cleistothecium with a single ascus, containing 6-8 spores. Appendages numerous, sub-equatorial, 1-6 x the diameter; they are curved snake-like, weakly septate, simple, almost hyaline.

waardplanten: Anacardiaceae, monofaag

hostplants: Anacardiaceae, monophagous

Rhus typhina.

opmerkingen: Noord-Amerikaanse soort die in 2007 voor het eerst in Europa is waargenomen; cleistothecia zijn in Europa nog niet gezien.

notes: North American species, first recorded in Europe in 2007; in Europe cleistothecia have not been seen so far.

literatuur

references

Beenken & Senn-Irlet (2016a), Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a).

11/12/2016