Podosphaera volkartii (Fries) Braun & Shishkoff, 2000

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Dryas

on Dryas

gal: mycelium onderzijdig, zwak ontwikkeld en onopvallend door de beharing van de plant. Cleistothecia ingebed in het plantenhaar, met één ascus die 8 sporen bevat. Aanhangsels zeer weinig of ontbrekend, rudimentair, myceloid, onvertakt.

gall: mycelium hypophyllous, weakly developed, invisible between the indumentum of the plant. Cleistothecia immersed in the indumentum, with a single ascus, containing 8 spores. Appendages very few or missing missing, rudimentary, myceloid, unbranched.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Dryas octopetala.

synoniemen: Sphaerotheca volkartii Blumer, 1933.

synonyms: em>Sphaerotheca volkartii Blumer, 1933.

literatuur

references

Braun (1995a), Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a).

21/11/2015