Portalia uljanishcheviana (Schwarzman) Gonzalez, Vánky & Platas, 2007

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Scirpoides

on Scirpoides

gal: aangetaste aartjes gezwollen; van gewoonlijk alle bloemen daarbinnen zijn stampers en meeldraden veranderd in een zwarte ± poederige sporenmassa, omhuld door de buitenste bloemdelen. De aantasting is sytemisch, bijna de hele bloeiwijze is aangetast.

gall: infected spikelets swollen; generally al flowers inside have their stamens and ovary transformed into a black, ± powdery mass of spores, that is completely covered by the outer floral parts. The infection is systemic, almost the entire inflorescence is affected.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Scirpoides holoschoenus.

synoniemen: Cintractia uljanishcheviana Schwarzman, 1960.

synonyms: Cintractia uljanishcheviana Schwarzman, 1960.

literatuur:

references:

González, Vánky, Platas & Lutz (2007a), Klenke & Scholler (2015a).

31/12/2016