Protomyces crepidicola von B├╝ren, 1922

Fungi, Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales, Protomycetaceae

op Crepis

on Crepis

gal: De bladtoppen zijn eerst gelig, later bruinrood, de bovenzijde is opgeblazen; de nervatuur is ongewoon sterk geprononceerd, vooral aan de onderzijde. In de vaatbundels worden schimmelsporen gevormd.

gall: The leaf tips are yellowish at first, brownish red later, the upperside looks bloated; the leaf venation is unusually strongly expressed, especially at the underside. In the vascular bundles fungal spores are formed.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Crepis aurea, biennis, pontana, praemorsa.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a).

06/01/2014