Protomyces kriegerianus von Büren, 1922

Fungi, Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales, Protomycetaceae

op Leontodon

on Leontodon

gal: Aangetaste delen van de blad-nervatuur zijn vergald, opgezwollen en dieprood gekleurd; de aansluitende delen van de bladschijf zijn vergeeld. In de nerven worden rondom de vaatbundels schimmelsporen gevormd.

gall: Infected parts of the leaf venation are galled, swollen, and deep red in colour; adjacent zone of the leaf disk has turned yellow. In the veins, around the vascular bundles, fungal spores are formed.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Hypochaeris radicata; Leontodon hispidus & subsp. hastilis.

synoniemen: Brandenburger beschouwt een aantal Protomyces-soorten, waaronder kriegerianus, als synoniemen van P. pachydermus. De Index Fungorum (2014) volgt hem hierin niet.

synonyms: Brandenburger considers several Protomyces species, kriegerianus included, synonyms of P. pachydermus. The Index Fungorum (2014) doesn't follow him herein.

literatuur:

references:

Bacigálová (2004a), Bacigálová, Mułenko & Wołczańska (2005a, 2008a), Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Tomasi (2014a).

10/10/2015