Protomyces picridis B├╝ren, 1922

Fungi, Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales, Protomycetaceae

op Picris

on Picris

gal: delen van de hoofd- en dikke zijnerven opgezwollen, vaak ook geel of rood aangelopen. De schimmel vormt hier in het plantenweefsel sporen in en vlakbij de vaatbundels.

gall: parts of the midrib and main side veins swollen, often also with red or yellow tones. Here the fungus forms spores in the leaf, in or near the vascular bundles.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Helminthotheca echioides; Picris hieracioides.

synoniemen: Brandenburger beschouwt picridis als een ongeldig synoniem van Protomyces pachydermus. Zie ook P. helminthiae.

synonyms: Brandenburger considers picridis an invalid synonym of Protomyces pachydermus. See also P. helminthiae.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1965a), Klenke & Scholler (2015a).

01/06/2014