Protomycopsis crepidis Jaap, 1908

Fungi, Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales, Protomycetaceae

op Crepis

on Crepis

gal: geelgrijze, tot 3/4 mm brede aders, vaak in aantal aan de onderzijde van een blad.

gall: greyish yellow, up to 3/4 mm broad veins, often in numbers at the underside of a leaf.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Crepis froelichiana.

synoniemen: Protomyces crepidis (Jaap) Saccardo & Trotter, 1913.

synonyms: Protomyces crepidis (Jaap) Saccardo & Trotter, 1913.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Tomasi (2014a).

05/06/2015