Pseudoidium poinsettiae (Braun, Minnis & Yáñez-Morales) Braun, Minnis & Yáñez-Morales, 2012

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

op Euphorbiae

on Euphorbiae

gal: mycelium beiderzijdig, dun, vormt witte plekken. Appressoria van tepelvormig tot gelobd, meestal enkel. Conidia solitair, elliptisch, zonder fibrosine-lichaampjes. Basale cel van de conidiofoor gewoonlijk duidelijk bochtig. Cleistothecia onbekend.

gall: mycelium amphigenous, thin, forming white patches. Appressoria from nipple-shaped tot lobed, mostly single. Conidia solitary, elliptic, without fibrosin bodies. Foot-cell of the conidiophore usually distictly curved. Cleistothecia unknown.

waardplanten: Euphorbiaceae, ? nauw monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, ? narowly monophagous

Euphorbia pulcherrima.

opmerkingen: of deze steriele meeldauw werkelijk alleen voorkomt op E. pulcherrima (kerstroos) is niet zeker. Bovendien is hierop Leveillula taurica en de niet-Europese Leveillula clavata Nour, 1957.

notes: it is unclear whether this anamorph really is confined to E. pulcherrima (poinsettia). Moreover Leveillula taurica and the extra-European Leveillula clavata Nour, 1957 have been found on materal of this species.

literatuur:

references:

Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a).

19/11/2015