Puccinia agropyri Ellis & Everhart, 1892

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Clematis

on Clematis

gal: aecia oranjegeel, op verkleurde en soms vergalde plekken op de bladeren, bladstelen of stengels.

Zonder kennis van de waardwisseling zijn aecia op Clematis niet tot op de soort te determineren.

gall: aecia oranege-yellow, on discoloured, eventually galled spots on the leaves, petioles and stems.

Only if the hostplant alternation is known, a specific identification is possible for aecia on Clematis.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Rancunlaceae, monophagous

Clematis alpina, integrfolia, recta, vitalba.


op Agropyron s.l.

on Agropyron s.l.

Elytriga juncea, uit González Fragoso (1924a): teliosporen

Puccinia agropyri: teliospores

Elytriga juncea, from González Fragoso (1924a): teliospores

gal: Uredinia langgerekt, lang door de epidemis bedekt; urediniosporen 21-23 x 24-32 µm, met 3-4(7) poren. Telia lang door de epidermis bedekt; zw worden gecompartimenteerd door rijen bruine paraphysen. Teiospoen tweecellig, slank-knotvormig, niet ingesnoerd, aan de top afgevlakt; wand glad, alleen aan de top wat verdikt; steel uiterst kort, blijvend.

gall: uredinia elongated, long covered by the epidermis; urediniospores 21-23 x 24-32 µm, with 3-4(7) pores. Telia long covered by the epidermis; they are compartimentalised by rows of brow paraphyses. Teliospores 2-celled, slender-clavate, not constricted, flattened at the tip; wall smooth, apically somewhat thickened; pedicel very short, persistent.

uredinia, telia: Poaceae, nauw oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligophagous

Agropyron cristatus; Elymus campestris, caninus, smithii; Elytrigia juncea, pungens, repens; Eremopyrum triticeum; Hordelymus europaeus; Taeniatherum caput-medusae subsp. crinitum.

synoniemen: sommige auteurs beschouwen deze soort als identiek aan P. recondita.

synonyms: some authours consider this species conspecific with P. recondita.

literatuur

references

Buhr (1964b), Gäumnn (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Llorens i Villagrasa (1984a), Losa España (1942a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tóth (1994a), Unamuno (1942a).

16/05/2017