Puccinia angelicae-mammillata Klebahn, 1904

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Angelica

on Angelica

Angelica sylvestris, België, prov. Luxemburg, Bovigny, Chifontaine: aecia; © Jean-Yves Baugnée

Puccinia angelicae-mamillata aecia

Angelica sylvestris, Belgium, prov. Luxembourg, Bovigny, Chifontaine: aecia; © Jean-Yves Baugnée

onderzijde van het blad

Puccinia angelicae-mamillata aecia

underside of the leaf

gal: spermogonia vrij talrijk, bleekgeel. Aecia op vergalde plekken op de bladeren, nerven en bladstelen; ze zijn bekervormig met een duidelijk peridium

gall: spermogonia fairly numerous, pale yellow. Aecia on galled spots on the leaves, veins and petioles; they are cupulate with a clear peridium.

spermogonia, aecia: Apiaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Apiaceae, monophagous

Angelica sylvestris.


op Persicaria

on Persicaria

gal: uredinia en telia onderzijdig, verspreid, snel naakt. Uredinia, roodbruin; urediniosporen 19-24 x 20-30 µm, bestekeld, met vier verspreide poren. Telia zwartbruin. Teliosporen 17-26 x 24-42 µm, twee-cellig, met enkele lengterijen van fijne puntjes; pore van de topcel apicaal, die van de onderste cel vlakbij de aanhechting, beide bedekt door een opvallende, hyaliene, conische papil. Steel kort, kleurloos, afvallend.

gall: uredinia and telia hypophyllous, scattered, soon naked. Uredinia reddish brown, 19-24 x 20-30 µm, spinulose, with 4 distributed spores. Telia black brown. Teliospores two-celled, 17-26 x 24-42 µm, with some length lines of tiny warts; pore of the top cell apical, of the basal cell near the attachment, both coveredd by a conspicuous hyaline conical papilla. Pedicel short, hyaline, deciduous.

uredinia, telia: Polygonaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Polygonaceae, narrowly monophagous

Persicaria bistorta.

synoniemen: Termorshuizen & Swertz en Vanderweyen & Fraiture beschouwen P. angelicae-mammillata conspecifiek met P. mei-mammillata.

synonyms: Termorshuizen & Swertz and Vanderweyen & Fraiture consider P. angelicae-mammillata conspecific with P. mei-mammillata.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 84, 427), Gäumann (1957a), González Fragoso (1924a), Mułenko, Sałata & Wołczańska (1995a), Schmid-Heckel (1985a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Wołczańska (2008a).

12/04/2017