Puccinia arrhenatheri (Klebahn) Eriksson, 1898

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Berberis

on Berberis

Berberis vulgaris, Zwitserland, Wallis, Veysonnaz © Arnold Grosscurt: heksenbezems

Puccinia brachypodii: witches' brooms on Berberis vulgaris

Berberis vulgaris, Switzerland, Wallis, Veysonnaz © Arnold Grosscurt: witches' brooms

Berberis hispanica, uit González Fragoso (1924a): dorsnede door een spermogonium, met ver uitstekende paraphysen

Puccinia arrhenatheri: spermogonium

Berberis hispanica, from González Fragoso (1924a): section through a spermoginium, with far-protruding paraphyses

gal spermognia op het gehele bovenzijde van de eerste bladeren. Dit eerste gebladerte is aan de onderzijde ook geheel met aecia bedekt; later zijn de aecia minder dicht gezaaid en staan ze in verspreide groepen. Aecia bekervormig, soms bijna cylindrisch.

De infectie is systemisch en het mycelium overwintert in de takken. Door de vorming van veel rechtopstaande uitlopers ontstaan in de loop van de tijd opvallende heksenbezems.

De spermatia verspreiden een sterke zoete geur, die een sterke aantrekkingskracht heeft op insecten. Experimenteel is aangetoond dat deze insecten bijdragen aan de kruis-bestuiving en daarmee aan de vorming van aecia (Naef ea).

gall spermogonia on the entire upper surface of the first leaves. The undersides of this first foliage is also entirely covered by aecia; later in the season the aecia are less dense, standing in dispersed groups. Aecia cupulate, sometimes almost cylindrical.

The infection is systemic, and the mycelium hibernates in the branches. Many stiffly erect shoots are formed, in the course of time causing conspicuous witches' brooms.

The spermatia emit a strong floral scent, that effectively attracts insects. It has experimentally been demonstrated that these insects contribute to the cross fertilization and thereby to the formation of aecia (Naef ao).

spermogonia, aecia: Berberidaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Berberidaceae, monophagous

Berberis aetnensis, cretica, heteropoda, hispanica, integerrima, oblonga, sibirica, thunbergii, vulgaris.


op Apera, Arrhenatherum

on Apera, Arrhenatherum

Arrhenatherum elatius, uit González Fragoso (1924a): twee teliosporen, een urediniosporen en een parahyse

Puccinia arrhenatheri: spores

Arrhenatherum elatius, from González Fragoso (1924a): two teliopsores, an urediniospore and a paraphyse

gal Uredinia nog geen halve mm, poederig, roestbruin, overwegend op de bovenzijde van het blad; op de onderzijde van het veroorzaken ze gele vlekken. Urediniosporen met ca 10 poren. Tussen de sporen staan paraphysen met een duidelijke kop. Telia worden zelden gevormd; ze zijn zwart, onderzijdig, bedekt door de epidermis, door rijtjes bruine paraphysen gecompartimenteerd. Teliosporen 2-cellig, omgekeerd kegelormig, niet afvallend.

gall Uredinia less than half a mm, pulverulent, rust-coloured, mainly epiphyllous, causing yellow spots at the underside of the leaf. Urediniospores with c. 10 pores. Between the spores stand capitate paraphyses. Telia are rarely formed; they are black, hypophyllous, coverered by the epidermis, divided in compartments by rows of by rows of brown paraphyses. Teliospores 2-celled, ob-clavate, persistent.

uredinia, telia: Poaceae, oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, oligophagous

Apera spica-venti; Arrhenatherum elatius & subsp. bulbosum.

synoniemen: Puccinia brachypodii var. arrhenatheri (Klebahn) Cummins & Greene 1966; Aecidium graveolens Shuttleworth, 1877; Aecidium magellanicum Berkeley, 1847; Puccinia magelhaenica Peyronel, 1894.

Zowel Termorshuizen & Swertz als de Index Fungorum (2016) beschouwen deze soort als conspecifiek met P. brachypodii.

synonyms: Puccinia brachypodii var. arrhenatheri (Klebahn) Cummins & Greene 1966; Aecidium graveolens Shuttleworth, 1877; Aecidium magellanicum Berkeley, 1847; Puccinia magelhaenica Peyronel, 1894.

Both Termorshuizen & Swertz and thr Index Fungorum (2016) consider this species conspecific with P. brachypodii.

literatuur

references

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gäumann (1958a), Gjaerum (1986a, 1987a), Gjaerum & Dennis (1976a), González Fragoso (1924a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Losa España (1942a), Marková & Urban (1988a), Naef, Roy, Kaiser & Honegger (2002a), Poelt & Zwetko (1997a), Saba & Khalid (2013a), Schmid-Heckel (1985a), Scholler, Reinhard & Schubert (1996a), Scholler & Schubert (1993a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

27/05/2017