Puccinia bupleuri-stellati Gäumann, 1939

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Bupleurum

on Bupleurum

gal: De schimmel is systemisch; geïnfecteerde plantendelen zijn bleek en verdikt; de planten komen niet meer in bloei. Spermogonia beiderzijdig, talrijk, verspreid, geelbruin. Aecia ontbreken. Uredinia en telia beiderzijdig, verspreid of in kringen. Urediniospsoren eencellig, geelbruin. Telia aanvankelijk lang bedekt door de epidermis, zwartbruin; sporen tweecelig op een korte afvallende steel.

gall: The fungus is systemic; infected plant pars are etiolated and thickened; the plants do not come into flower. Spermogonia amphigenous, numerous, scattered, yellowish brown. No aecia. Uredinia and telia amphigenous, scattered or in circular groups. Urediniospores unicellular, yellowish brown. Telia initially long covered by the epidermis, blackish brown; spores two-celled on a short deciduous pedicel.

waardplanten: Apiaceae, nauw monofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly monophagous

Bupleurum stellatum.

synoniemen: Termorshuizen & Swertz beschouwen deze soort als identiek aan P. bupleuri.

synonyms: Termorshuizen & Swertz consider this species identical to P. bupleuri.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a.

24/10/2016