Puccinia callianthemi Gäumann, 1934

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Callianthemum

on Callianthemum

gal: Uitsluitend telia, in tot een halve cm grote grijsbruine complexen; de telia van elkaar gescheiden door verticale bundels cq. 70 µm lange bruine paraphysen, die boven de telia uitsteken. Teliosporen tweecellig, 13-18 x 45-56 µm; de bovenste (veel) korter dan de onderste, met een duidelijk verdikte apicale celwand; ze staan op een korte, niet-afvallende steel.

gall: Exclusive telia, in greyish-brown complexes of up to half a cm; the telia separated by vertical bundles of brown, c. 70 µm long vertical paraphyses, overtopping the telia. Teliospores two-celled, 13-18 x 45-56 µm; the top cell (much) shorter than the basal one, with a distinctly thickend apical cell wall; pedicel short, persistent.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Callianthemum coriandrifolium.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

25/10/2016