Puccinia commutata Sydow & Sydow, 1902

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Valeriana

on Valeriana

Valeriana officinalis, België, prov. Antwerpen, Balen, de Vennen © Carina Van Steenwinkel: aecia

Puccinia commutata: aecia on Valeriana officinalis

Valeriana officinalis, Belgium, prov. Antwerp, Balen, de Vennen © Carina Van Steenwinkel: aecia

ook de rachis is vergald

Puccinia commutata aecia on Valeriana officinalis

also the rachis is galled

aecia

Puccinia commutata: aecia on Valeriana officinalis

aecia

aeciosporen; Gäumann wijst erop dat de wratten aan de ene zijde grover zijn dan aan de andere

Uromyces valerianae: aeciospores

aeciospores; Gäumann notes that the warts at the one side are coarser than at the other

Valeriana officinalis, Engeland, Berks, VC22: aecia; © Malcolm Storey, BioImages

Puccinia commutata: aecia on Valeriana officinalis

Valeriana officinalis, England, Berks, VC22: aecia; © Malcolm Storey, BioImages

telia

Puccinia commutata: telia on Valeriana officinalis

telia

gal: Geen waardwisseling; uredinia ontbreken. Aecia en telia hoofdzakelijk onderzijdig, ook vaak op misvormde delen van blastelen en stengels. Aecia in verlengde groepen, bekervormig, oranje; sporen 12-18 x 12-21 µm ø. Telia klein, donkerbruin, sporen tweecellig op een 16-42 µm lange afbrekende steel.

gall: No host plant alternation; uredinia are missing. Aecia and telia predominantly hypophyllous, often also on deformed parts of petioles and stem. Aecia in elongate groups, cupulate, orange; sporen 12-18 x 12-21 µm ø. Telia small, dark brown, spores two-celled on a deciduous pedicel of 16-42 µm in length.

waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Valeriana crispa, montana, officinalis, procurrens, sambucifolia, tripteris.

opmerkingen: de sporenmaten van het afgebeelde Belgische materiaal bedroegen 17-18 x 20-24 µm, groter dus dan voor deze soort opgegeven.

notes: the spore measurements for the Belgian material pictured above were 17-18 x 20-24 µm, higher than indicated for this species.

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Buhr (1964b), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Henderson (2000a), Klenke & Scholler (2015a), Poelt & Zwetko (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

27/05/2017