Puccinia difformis Kunze, 1917

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Galium

on Galium

Galium spec., België, prov. Antwerpen, Balen, Scheps © Carina Van Steenwinkel: telia op onderzijde van de bladeren en op de stengel

Puccinia difformis: telia on Galium spec.

Galium spec., Belgium, prov. Antwerp, Balen, Scheps © Carina Van Steenwinkel: telia on the underside of the leaves and on the stem

bovenzijde van de bladeren vertonen bruine vlekken

Puccinia difformis: lesions on Galium spec.

upper side of the leaves with brown lesions

teliosporen

Puccinia difformis: teliospores

teliospores

detail; gemiddelde lengte van de sporen 49 µm, van de stelen 42 µm.

Puccinia difformis: teliospores

detail; average length of the spores and the pedicels 49 and 42 µm, respectively.

gal: Geen waardwisseling. Spermogonia, aecia en telia onderzijdig - uredinia worden niet gevormd. De spermogonia zijn geel en liggen tussen de aecia. Aecia met wit peridium en gele sporen; ze liggen verspreid, niet in duidelijke groepen. Telia ook op de stengels en verzoorzaken daar vergalling. Ze zijn lang bedekt door een loodgrijze epidermis, uiteindelijk naakt, zwart; sporen 2-cellig. 27-21 x 32-46 µm, op een lange blijvende steel, niet snel kiemend.

gall: No host plant alternation. Spermogonia, aecia and telia hypophyllous - no uredinia are formed. Spermogonia yellow, between the aecia. Aecia with white peridium and yellow spores; they are dispersed, not arranged in clear groups. Telia also on the stems, causing there galling. They are long covered by a lead grey epidermis, enventually naked and black; spores 2-celled, 27-21 x 32-46 µm, on a long persistent pedicel, not quickly germinating.

waardplanten: Rubiaceae, nauw monofaag

hostplants: Rubiaceae, narrowly monophagous

Galium album, aparine, mollugo, spurium.

Galium aparine is de belangrijkste.

Galium aparine is the most important one.

synoniemen: Puccinia ambigua (Albertini & Schweinitz) Lagerheim, 1897.

synonyms: Puccinia ambigua (Albertini & Schweinitz) Lagerheim, 1897.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur & Doppelbaur (1968a), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), Gjaerum (1987a), Gjaerum & Dennis (1976a), González Fragoso (1924a), Henderson (2000a), Klenke & Scholler (2015a), Poelt & Zwetko (1997a), Preece & Hick (1994a), Redfern & Shirley (2011a), Savchenko, Heluta, Wasser & Nevo (2014d), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

29/05/2017